Z kim pracuję?

Pracuję z osobami uzależnionymi oraz członkami rodzin osób uzależnionych, w tym:

1. Młodzieżą spędzającą zbyt wiele czasu w sieci lub zażywającą substancje psychoaktywne (różnie nazywane min. narkotyki, dopalacze, alkohol).

2. Dorosłymi pijącymi więcej niż by chcieli, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych , seksu, internetu , pracy.

3. Partnerami oraz rodzicami osób uzależnionych (możliwe współuzależnienie) – doświadczającymi stresu, przemocy, zamartwiania się o bliskich. Mającymi trudność ze snem, nadmiernym napięciem emocjonalnym, zachowaniami związanymi ze sprawdzaniem i nakłanianiem osób uzależnionych do zaprzestania picia alkoholu lub zażywania narkotyków. Próbującymi zastąpić dziecku uzależnionego rodzica poprzez przejęcie jego obowiązków.

4. Dorosłymi wychowującymi się w rodzinie gdzie występowała przemoc, uzależnienia ( DDA) – doświadczającymi przykrych wspomnień, które dotyczą zachowania rodziców lub reakcji rówieśników. Wstrzymanymi w działaniu z powodu odczuwania wstydu, poczucia winy, lęku, poczucia krzywdy. Myślącymi o sobie w nadmiernie krytyczny sposób, odczuwającymi cierpienie z powodu stawiania sobie niespełnionych wymagań. Lawirującymi pomiędzy wstrzymywaniem złości a wybuchami agresji.

Pierwsze spotkanie

Podczas pierwszego spotkania omówimy zagadnienia związane z rozpoznaniem trudności oraz oczekiwań. Dzięki temu możemy razem określić na ile potrzebna jest: psychoterapia długoterminowa ( więcej niż rok), krótkoterminowa (kilka miesięcy), interwencja kryzysowa ( 1-5 spotkań w celu wygaszenia nagłego kryzysu). W innych sytuacjach możemy zastanowić się także nad przekierowaniem do innego specjalisty.